Skip to content ↓

Koła Naukowe Obszaru Zielonego

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
dr hab. inż. Paweł Bogacz
Lp. Nazwa koła Opiekun Wydział Adres e-mail
1 AGH Drone Engineering dr inż. Tymoteusz Turlej WIMiR drone@agh.edu.pl
2 AGH Marines dr inż. Ryszard Olszewski,
dr inż. Jędrzej Blaut
WIMiR aghmarines@agh.edu.pl
3 AGH Rapid Prototyping dr inż. Jakub Bryła, dr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH WIMiR rapid-prototyping@agh.edu.pl
4 Aksjator dr inż. Henryk Ciurej,
dr inż. Michał Betlej
WILiGZ aksjator@agh.edu.pl
5 Audytor dr hab. inż. Bogusława Bek – Gaik, prof. AGH WZ knaudytor@agh.edu.pl
6 Azymut dr inż. Jerzy Zasadni,
mgr inż. Andrzej Świąder
WGGiOŚ azymut@student.agh.edu.pl
7 B2B Bridge To Business dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH WZ b2b@agh.edu.pl
8 Budownictwa i Geomechaniki mgr inż. Milena Kucharska, mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska WILiGZ knbig@student.agh.edu.pl
9 Ceramika Artystyczna dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH, dr inż. Katarzyna Pasiut WIMiC ceramikaartystyczna@agh.edu.pl
10 Cosmodrill dr inż. Adam Jan Zwierzyński WWNiG cosmodrill@agh.edu.pl
11 Doktorantów Geodezji i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH WGGiIŚ kndwggiis@agh.edu.pl
12 Energon dr inż. Marek Gajowy WIMiR energon@agh.edu.pl
13 Ekonometryk dr Jacek Wolak WZ ekonometryk@agh.edu.pl
14 Ekonomii dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, dr Justyna Muweis WZ knekonomii@agh.edu.pl
15 Ekospirit dr inż. Waldemar Kępys, dr inż. Małgorzata Śliwka, dr inż. Rafał Łuczak WILiGZ ekospirit@agh.edu.pl
16 Filar dr inż. Zbigniew Kuczera WILiGZ filar@student.agh.edu.pl
17 Filmoznawcze Koło Naukowe AGH dr Magdalena Parus-Jankowska WH fkn@agh.edu.pl
18 Geofon dr inż. Grzegorz Bania WGGiOŚ kn-geofon@agh.edu.pl
19 Geologii Inżynierskiej Sigma dr inż. Robert Kaczmarczyk WGGiOŚ knsigma@agh.edu.pl
20 Geologów dr hab. Jaroslav Prsek, prof. AGH WGGiOŚ skng@student.agh.edu.pl
21 Geoturystyka dr Justyna Kowal-Kasprzyk WGGiOŚ geoturystyka@agh.edu.pl
22 Geowiert dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, mgr inż. Tomasz Kowalski WWNiG geowiert@agh.edu.pl
23 Grzała dr inż. Mirosław Janowski WGGiOŚ oze@student.agh.edu.pl
24 Hydro dr Katarzyna Wątor WGGiOŚ knhydro@agh.edu.pl
25 Inspektor dr inż. Artur Bator WILiGZ inspektor@agh.edu.pl
26 UXberries dr Maria Stojkow WH itberries@agh.edu.pl
27 Kiwon dr inż. Grzegorz Machowski WGGiOŚ kolokiwon@agh.edu.pl
28 Kliwent dr inż. Marek Korzec, dr inż. Kazimierz Piergies WILiGZ kliwent@agh.edu.pl
29 Kng Dahlta dr inż. Tadeusz Szczutko WGGiIŚ kng@agh.edu.pl
30 Kngk Geoinformatyka dr inż. Paulina Lewińska,
dr inż. Stanisław Szombara
WGGiIŚ kngk@student.agh.edu.pl
31 KN DataTeam dr inż. Mateusz Zaręba WGGiOŚ datateam@agh.edu.pl
32 Kulturoznawcze dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH WH kkn@agh.edu.pl
33 Larp AGH dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH, dr inż. Marek Frankowski WH knlarp@agh.edu.pl
34 Mage's Tea dr Krzysztof M. Maj WH magestea@agh.edu.pl
35 Mechanicad dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH, dr inż. Wojciech Horak WIMiR knkmcad@agh.edu.pl
36 Mechaników Energetyków dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. AGH WIMiR knme@agh.edu.pl
37 Mechaników Górników dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH WIMiR knmg@agh.edu.pl
38 Menadżer Jakości dr inż. Bartosz Soliński WZ jakosc@agh.edu.pl
39 Menedżer Produkcji dr inż. Mariusz Niekurzak WZ knmp@agh.edu.pl
40 Mentor dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. AGH WZ mentor@agh.edu.pl
41 Modelowania Finansowego dr inż. Jerzy Dzieża WMS knmf@student.agh.edu.pl
42 Modelowania W Finansach dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski, prof. AGH WEAIiIB knmwf@student.agh.edu.pl
43 Ochrony Środowiska dr Aleksandra Wagner,
dr Katarzyna Sroka
WGGiIŚ sknos@agh.edu.pl
44 Osób Studiujących Socjologię dr Marcin Zwierżdżyński WH knsswh@gmail.com
45 Promote.Me dr inż. Ewa Prymon-Ryś WZ promote@agh.edu.pl
46 Rewitalizacja dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH
dr inż. Anna Szewczyk-Świątek
WILiGZ knrewitalizacja@agh.edu.pl
47 Skalnik dr inż. Michał Patyk WILiGZ skalnik@agh.edu.pl
48 Strati dr inż. Michał Korbicki WGGiOŚ strati@agh.edu.pl
49 Transpeed dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, dr inż. Rafał Rumin WZ transpeed@agh.edu.pl
50 uKOD dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn, prof. AGH WZ zarzad.ukod@gmail.com
51 Zarządzanie mgr inż. Konrad Piętka WILiGZ sknz@agh.edu.pl
52 Zdrój dr inż. Michał Maruta WWNiG zdroj@agh.edu.pl
53 KND AGH ECOnstruction dr inż. Sebastian Pakuła WIMiR econstruction@agh.edu.pl
54 KN @Trend dr inż. Janusz Opiła WZ trend@agh.edu.pl
55 KN Kryminalistyki i Bezpieczeństwa dr hab. inż. Paweł Chodak, prof. AGH WH kn-kib@agh.edu.pl

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina Wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

Stopka