Skip to content ↓

Zakupy za granicą

Zasady dokonywania zakupów za granicą (import, WNT)

I. Sprawdź, którą procedurę DZP zastosować 

Znając towar, który musisz kupić za granicą oraz cenę po przeliczeniu na złotówki sprawdź, którą procedurę zamówień publicznych musisz zastosować. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj

II. Jeśli zakup nie podlega przetargowi:

1. Wystąp do firmy o ofertę sprzedaży danego towaru (opis towaru, cena, warunki płatności (po dostawie / faktura pro-forma), warunki i cena dostawy towaru).

2. Dostarcz:

a) ofertę,
b) dane do kontraktu
c) wniosek o transfer dewiz
d) zamówienie
e) fakturę PROFORMA – jeśli dotyczy.

3. DSS przekaże dokumenty do podpisu dysponenta środków, Kwestury oraz zarejestruje sprawę w Dziale Aparatury Naukowo Badawczej.

4. Dział Aparatury Naukowo Badawczej wysyła oficjalne zamówienie do firmy zagranicznej.

5. Oczekuj na odbiór towaru.

6. Jeśli zakup był dokonany w UE, po otrzymaniu towaru niezwłocznie poinformuj DSS o odebraniu towaru i dostarcz:

a) dokumenty przewozowe,
b) fakturę wystawioną prawidłowo na AGH,
c) oświadczenie o nadejściu przesyłki

7. Jeśli zakup był dokonany w kraju nie będącym w UE:

a) towar trafia do Agencji Celnej, który zgłasza towar do odprawy przez Urząd Celny,
b) Urząd Celny informuje Państwa o konieczności szybkiego odebrania towaru.
c) po odbiorze towaru poinformuj o tym DSS i dostarcz fakturę oraz oświadczenie o nadejściu przesyłki
d) resztę procedury dokonuje DSS oraz Dział Aparatury Naukowo Badawczej.

III. Jeśli zakup podlega przetargowi - szczegółowe informacje uzyskasz tutaj

Załączniki:

1. Dane do kontraktu
2. Wniosek o transfer dewiz
3. Zamówienie
4. Oświadczenie o nadejściu przesyłki

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina Wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka