Skip to content ↓

Świadczenia

Terminy składania wniosków o stypendia w semestrze letnim 2023/2024

Pismo Prorektora ds. Studenckich w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i podpisać. Wnioski zarejestrowane w systemie, ale nie złożone w odpowiedniej jednostce Uczelni nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Rodzaj stypendium Termin składania wniosków
socjalne do 4 marca 2024 (poniedziałek)
dla osób niepełnosprawnych do 4 marca 2024 (poniedziałek)
rektora
(dla osób rozpoczynających I rok studiów II stopnia)
do 18 marca 2024 (poniedziałek) 

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium w semestrze letnim 2023/2024

WYDZIAŁ

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Budynek C-7

Pokój 112a

I piętro

(lub skrzynka DSS na parterze budynku C-7)

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Informatyki

Odlewnictwa

Zarządzania

 

 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Dziekanat na Wydziale

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Metali Nieżelaznych

Wiertnictwa Nafty i Gazu

Energetyki i Paliw

Fizyki i Informatyki stosowanej

Matematyki Stosowanej

Humanistyczny

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2023/2024

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. Rafała Dańko w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2023/2024

stypendium socjalne

dochód netto na osobę w rodzinie 0,00 zł - 350,00 zł 350,01 zł - 700,00 zł 700,01 zł - 1294,40 zł
kwota stypendium socjalnego 1280,00 zł 1080,00 zł 880,00 zł

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł netto.

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 400 zł*
* Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w §19 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

 

stypendium dla osób niepełnosprawnych

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1200,00 zł
osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 1000,00 zł
osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 800,00 zł

 

stypendium rektora

kategoria osiągnięć wysokość stypendium Rektora
A (76.01 punktów i powyżej) 1050,00 zł
B (48.01 - 76.00 punktów) 950,00 zł
C (30.00 - 48.00 punktów) 850,00 zł

 

Kontakt

 

Pracownicy Dziekanatów Wydziałów

 

budynek C-7
pokój 112b


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Katarzyna Kupis
617-35-32
kupis@agh.edu.pl

mgr Urszula Kozaczuk
617-33-62
kozaczuk@agh.edu.pl

Dorota Mizerska
617-34-47
dorotami@agh.edu.pl

Stopka