Skip to content ↓

Koła Naukowe Obszaru Czerwonego

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja
Lp. Nazwa koła Opiekun Wydział Adres e-mail
1 AGH Algo dr inż. Weronika Teresa Adrian WEAIiIB algo@agh.edu.pl

2

AGH Blockchain dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH WEAIiIB blockchain@agh.edu.pl

3

AGH Code Industry - CoIn dr Dariusz Pałka, mgr inż. Rafał Mularczyk WEAIiIB codeindustry@agh.edu.pl

4

AGH Eko-Energia mgr inż. Maciej Żołądek WEiP ekoenergia@agh.edu.pl

5

AGH Medical Technology dr hab. inż. Piotr Kijanka, prof. AGH WIMiR techmed@agh.edu.pl

6

AGH Solar Boat dr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Wojciech Sajdak WEiP solarboat@agh.edu.pl

7

AGH Solar Plane dr inż. Krzysztof Sornek WEiP solarplane@agh.edu.pl

8

AGH Space Systems dr inż. Mariusz Gibiec WIMiR spacesystems@agh.edu.pl

9

AluminaTi dr inż. Tomasz Skrzekut WMN aluminati@agh.edu.pl

10

Artefakt dr inż. Marcin Piękoś WO knartefakt@agh.edu.pl

11

Artificial Intelligence Lab prof. dr hab. Andrzej Bielecki WEAIiIB ailab@agh.edu.pl

12

Avader dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB avader@student.agh.edu.pl

13

BIO-LOGIKA dr inż. Grzegorz Stefan Jodłowski WEiP bio-logika@agh.edu.pl

14

BioMedical Innovations dr inż. Tomasz Nabagło WEAIiIB bmi@agh.edu.pl

15

BioMetr dr hab inż. Andrzej Skalski, prof. AGH, dr inż. Daria Hemmerling WEAIiIB biometr@agh.edu.pl

16

Bit dr inż. Wojciech Czech WIEiT knbit@agh.edu.pl

17

Caloria dr inż. Monika Kuźnia WIMiIP caloria@agh.edu.pl

18

Creative dr inż. Kustra Piotr WIMiIP creative@agh.edu.pl

19

Doskonalenie jakości dr inż. Sandra Puchlerska WMN kndj@agh.edu.pl

20

Elektroników mgr inż. Piotr Rzeszut, mgr Krzysztof Grochot WIEiT kne@agh.edu.pl

21

Elektrotermia dr inż. Aleksander Skała WEAIiIB elektrotermia@agh.edu.pl

22

Energetyków Jądrowych Uranium dr inż. Paweł Gajda WEiP uranium@agh.edu.pl

23

Era Inżyniera dr inż. Edyta Rożniata WIMiIP era-inz@student.agh.edu.pl

24

FENEC dr inż. Andrzej Raźniak WEiP fenec@agh.edu.pl

25

Fluid Flow dr hab. inż. Rafał Buczyński, prof. AGH, dr inż. Mieszko Tokarski WEiP fluidflow@agh.edu.pl

26

Focus dr hab. inż Adam Piłat, prof. AGH WEAIiIB knf@student.agh.edu.pl

27

Glider prof. dr hab. inż. Jarosław Wąs, mgr inż. Filip Kamiński, mgr inż. Mateusz Ślażyński WEAIiIB glider@agh.edu.pl

28

Green Energy dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski, prof. AGH WEiP greenene@agh.edu.pl

29

Hefajstos dr inż. Łukasz Lisiecki WIMiIP hefajstos@agh.edu.pl

30

Hexagon dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH WMN hexagon@agh.edu.pl

31

Ignis mgr inż. Wojciech Kalawa WEiP ignis@student.agh.edu.pl

32

Industrial Data Science dr Katarzyna Grobler-Dębska WEAIiIB ids@agh.edu.pl

33

Indygo dr inż. Jakub Mokrzycki WEiP indygo@agh.edu.pl

34

Inspired Science (InScience) dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho WMN in-science@agh.edu.pl

35

Integra dr inż. Marek Długosz, dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH WEAIiIB integra@agh.edu.pl

36

ITmatyk dr hab. inż. Bożena Zwolińska, prof. AGH WIMiR itmatyk@agh.edu.pl

37

KiNeMaTicS dr inż. Daniel Prusak WIMiR kinematics@agh.edu.pl

38

LF Robotics dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH WIMiR lf-robotics@agh.edu.pl

39

Komfort dr inż. Dominik Mleczko WIMiR komfort@agh.edu.pl

40

Maszyn i Napędów Elektrycznych proMOTOR dr inż. Tomasz Lerch WEAIiIB promotor@agh.edu.pl

41

Mechaniki Stosowanej "SIMCAD" dr inż. Przemysław Nosal, mgr inż. Cezary Drenda WIMiR kn-mech-stos@agh.edu.pl

42

Mechaników dr inż. Krzysztof Zagórski WIMiR knmechanikow@agh.edu.pl

43

Mechatronics dr hab. inż. Piotr Kohut WIMiR kn-mechatronics@agh.edu.pl

44

Metaloznawców dr inż. Dorota Tyrała WIMiIP knmetal@agh.edu.pl

45

Metalurgii Surówki i Stali dr inż. Piotr Ledwing WIMiIP knmss@student.agh.edu.pl
46 MITHRIL dr inż. Marcin Mroczkowski WMN mithril@agh.edu.pl

47

Nabla dr inż. Tomasz Prokop, mgr inż. Szymon Buchańca WEiP nabla@agh.edu.pl

48

New-Tech dr inż. Tymoteusz Turlej WIMiR newtech@agh.edu.pl

49

Nova Energia dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. AGH WEiP novaenergia@agh.edu.pl

50

Piorun dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH WEAIiIB piorun@student.agh.edu.pl

51

Powierzchnia dr inż. Izabela Kalemba-Rec WIMiIP powierzchnia@agh.edu.pl

52

Promat dr inż. Krystian Zyguła WIMiIP promat@agh.edu.pl

53

Sensor dr inż. Krzysztof Lalik WIMiR sensor@agh.edu.pl

54

Spectrum mgr inż. Szymon Woźniak WIEiT spectrum@agh.edu.pl

55

Telephoners dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH WIEiT telephoners@agh.edu.pl

56

ZeroDay dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH WIEiT zeroday@agh.edu.pl

57

Zgarek dr Paweł Żak WO zgarek@agh.edu.pl

58

Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Solaris dr hab. inż. Artur Wyrwa WEiP solaris@agh.edu.pl

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina Wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

Stopka