Skip to content ↓

Stypendium ArcelorMittal Poland

Stypendia ArcelorMittal Poland 2023 rozdane!

Dnia 13 listopada 2023, komisja w składzie:

 • Karolina Muza-Adamiec  - szefowa Kampusa, Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodności i Employer Brandingu,
 • Magdalena Kuśmierz – główna specjalistka w obszarze Odpowiedzialności Biznesu,
 • Krzysztof Sewiło – kierownik elektrycznego utrzymania ruchu, walcownia gorąca,
 • prof. Rafał Dańko - Prorektor ds. Studenckich AGH,
 • prof. Bartosz Handke - Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
 • dr hab. inż. Jarosław Jakubski - Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH,
 • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH,
 • dr inż. Grzegorz Michta - Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH,

przyznała studentom AGH 4 fundowane przez ArcelorMittal Poland stypendia:

1 osoba z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (WIMiR),
3 osoby z kierunku Inżynieria Metali (WIMiIP),
1 osoba z kierunku Inżynieria Materiałowa (WIMiC).

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia ArcelorMittal Poland - edycja 2023

Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunków: 

 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych
 • Metalurgia
 • Metalcasting Engineering
 • Metallurgical Engineering
 • Recycling i Metalurgia
 • Technologii Przemysłu 4.0
 • Elektrotechnika
 • Mechanika i Budowa Maszyn

mogą się starać o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2023/2024, fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Regulamin przyznawania stypendiów ArcelorMittal Poland S.A.

Wniosek o stypendium ArcelorMittal Poland S.A.

Do wniosku o stypendium ArcelorMittal Poland S.A. należy załączyć poniższe dokumenty: 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją oraz prezentacją, należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie 
do 27.10.2023 r.

Kontakt

budynek C-7
pokój 112b


dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

mgr Urszula Kozaczuk
617-33-62
kozaczuk@agh.edu.pl

Stopka