Skip to content ↓

Grant Rektora

Grant Rektora w liczbach

Rok

Wnioski złożone

Wnioski
dofinansowane

Łączna kwota dofinansowania

2016

110

108

260 000,00 zł

2017

124

116

376 280,00 zł

2018

131

101

400 000,00 zł

2019

118

102

802 820,00 zł

2020

125

112

921 233,54 zł

2021

123

111

2 627 317,77 zł

2022

119

97

1 192 465,00 zł

Razem

850

747

6 580 116,31 zł

Obowiązkowe szkolenia BHP dla realizatorów Grantów Rektora

W imieniu Sekcji BHP AGH zapraszamy uczestników projektów Grant Rektora AGH do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. BHP).

Odbędą się one w formule on-line. Realizatorów projektów o charakterze konstrukcyjnym i/lub laboratoryjnym zapraszamy na to szkolenie w dniu 30 marca 2023 w godz. 16:00-17:30, zaś realizatorów pozostałych projektów grantowych w dniu 31 marca 2023, również w godz. 16:00-17:30.

Po szkoleniu zostaną wydane zaświadczenia o uczestnictwie w nim, toteż prosimy po pierwsze o imienne zapisanie się na szkolenie, a po drugie o obowiązkową i własną w nim obecność.

Szkolenia poprowadzą Panowie Krzysztof Lampa (Kierownik Sekcji BHP) oraz Łukasz Rzeźniewski (specjalista BHP).

Prosimy, pamiętajcie, że powyższe szkolenia są zupełnie innymi szkoleniami (nastawionymi na sytuacje prograntowe) od tych, jakie przechodziliście rozpoczynając swe kształcenie w AGH. Nie można więc „zaliczyć” tego szkolenia tamtym uczestnictwem. Prosimy także o wybór odpowiedniej dla siebie tury szkoleniowej – 30 lub 31 marca 2023

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina Wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

Stopka