Skip to content ↓

Najlepsi z Najlepszych

Najlepsi z najlepszych! 4.0 - trzecia edycja

Projekt  „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem naboru przez MNiSW ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Poniżej lista projektów AGH, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach projektu.

Lp. Wydział  Tytuł projektu  Dofinansowanie 
1. IMiR Wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych
 studentów Inżynierii akustycznej AGH
 poprzez uczestnictwo w
 międzynarodowych konkursach i
 konferencjach o charakterze
 interdyscyplinarnym
51 250,00 PLN
2. EAIiIB Wyjazd na międzynarodowe zawody
 F1TENTH 
157 500,00 PLN
3. IMiR Badania z zakresu inżynierii i biologii
 kosmicznej z wykorzystaniem rakiety
 sondującej AGH Space
 Systems oraz udział w międzynarodowych
 zawodach i konferencjach
175 000,00 PLN
4. IMiR Rozwój interdyscyplinarnego projektu z
 dziedziny robotyki mobilnej - łazika
 planetarnego Kalmana,
 badania z obszaru geologii kosmicznej
 oraz udział w międzynarodowych
 zawodach i konferencjach
318 780,00 PLN
5. IMiR Inteligentny system do predykcji oraz
 detekcji uszkodzeń elementów układów
 automatyki
69 500,00 PLN
6. ZARZ.  Udział i prezentacja badań oraz ich
 fizycznych rezultatów na ogólnoświatowej
 konferencji European
 Hyperloop Week - z projektem "AGH
 HYPERLOOP'
73 322,09 PLN
7. EiP AGH Solar Plane – udział w
 międzynarodowych zawodach
 bezzałogowych statków powietrznych
150 000,00 PLN
8. IMiR Międzynarodowe, klasyfikowane zawody
 pojazdów wyposażonych w systemy
 autonomiczne AI,
 odbywające się w różnych kategoriach
 obejmujących klasy
 AI/CV/EV/DRIVERLESS
50 000,00 PLN
9. EiP AGH Solar Boat - udział w
 międzynarodowych zawodach łodzi
 solarnych oraz autonomicznych
100 000,00 PLN
10. IMiR AGH Racing - Międzynarodowe wyścigi
 SAE/FS 
180 000,00 PLN
11. IMiR Rozwój zastosowania sztucznej
 inteligencji w sterowaniu dronami,
 robotami mobilnymi i manipulatorami
 – udział w zawodach międzynarodowych i
 prezentacja wyników na konferencjach
 naukowych
80 000,00 PLN

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-iii-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-40​​​​​​​

Procedura postępowania w realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych

1. Kierownik projektu składa w COP decyzję o przyznaniu środków finansowych (należy zgłosić się do pokoju 105 w paw. C2).

2. Projekt zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie COP.

3. COP nadaje konto księgowe i przesyła kierownikowi projektu dokumenty niezbędne do założenia rachunku bankowego, które należy uzupełnić i złożyć niezwłocznie w COP. Jeśli to konieczne kierownik projektu powinien złożyć pismo o udzielenie pożyczki (sugerujemy sukcesywne ubieganie się o pożyczki na bieżące wydatki).

4. Na podstawie przyznanego budżetu należy przygotować kalkulację wstępną planowanych wydatków (według wzoru otrzymanego z COP) – oryginał należy złożyć w COP, natomiast kopię w Samodzielnej Sekcji Rozliczeń Projektów Międzynarodowych.

5. Przed przystąpieniem do wydatkowania środków należy złożyć Plan Zamówień Publicznych do projektów na konkretne działania, który powinien zostać wciągnięty do planu wydziału.

6. Wszelkie wydatki związane z realizacją projektu muszą być zgodne ze złożoną ofertą w MNiSW. Sugerujemy aby każdy zakup był skonsultowany przed faktem. W tym celu należy złożyć zamówienie na każdy planowany zakup w celu potwierdzenia jego kwalifikowalności. W przypadku gdy zakup przekracza 10 000 zł należy dołączyć notatkę z rozeznania rynku, natomiast jeśli kwota przekracza 20 000 zł należy złożyć 3 oferty, uzasadnienie wyboru oraz protokół z wyboru. Dla zakupów powyżej 50 000 zł należy postępować zgodnie z wytycznymi i ustawą PZP.

7. W przypadku wyjazdów, należy złożyć do COP preliminarz (najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) wraz ze zleceniem wykonania zadań statutowych. Jeśli wyjazd jest zagraniczny dodatkowo należy złożyć wniosek wyjazdowy. Rozliczenie wyjazdu powinno nastąpić nie później niż 14 dni po powrocie.

8. Poprawnie opisane faktury należy składać w likwidaturze wraz z kopią zamówienia.

9. Rozliczenie projektów następuje dwuetapowo: co dwa miesiące należy złożyć sprawozdanie finansowe z dotychczasowej działalności, natomiast po zamknięciu projektu należy złożyć sprawozdanie finansowo-merytoryczne z całego projektu.

Najlepsi z Najlepszych w liczbach

Rok

Edycja

Liczba złożonych wniosków z AGH

Liczba przyjętych wniosków z AGH

Łączna kwota przyznanego dofinansowania

2016

1.0

5

2

662 500 zł

2017

2.0

7

7

1 389 046,94 zł

2018

3.0

13

11

1 632 005,87 zł

2019

4.0

15

11

1 558 962,50 zł

2021

4.0

7

6

773 407,50 zł

2022

4.0

11

11

1 405 352,09 zł

Razem

58

48

7 421 274,90 zł

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

Stopka