Skip to content ↓

Stypendium Fundacji J. Juzonia

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na rok akademicki 2023/2024 - edycja 12. "Pierwszy rok"

Program kierowany jest do kandydatów na studia m.in. w AGH, a stypendia Fundacji przyznawane są osobom przyjętym na pierwszy rok studiów.

W roku akademickim 2023/2024 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia zamierza przyznać maksymalnie 400 stypendiów, każde z nich w wysokości 6000 złotych łącznie.

Kandydatem do ubiegania się o stypendium akademickie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2022 roku lub 2023 roku,
  • W roku akademickim 2023/2024 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on,
  • Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,
  • Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2021 roku kwoty 1700 PLN netto,
  • Posiada obywatelstwo polskie,
  • Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,
  • Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica potwierdza statusy studentów na podstawie upoważnienia przekazanego Uczelni przez kandydata do otrzymania stypendium. Wykaz osób potwierdzających dane osób, które już rozpoczęły studia na poszczególnych Wydziałach znajduje się w tabeli poniżej.

Dane dotyczące osób ubiegających się o stypendium Fundacji, w zakresie przyjęcia na 1 rok studiów będzie potwierdzać Centrum Rekrutacji AGH.

adres e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

nr tel.: 12 617 36 84

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" edycja 12, na rok akademicki 2023/2024 pod adresem:
Regulaminy - Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia (fejj.pl)

Kontakt

budynek C-7
pokój 112b


dss@agh.edu.pl

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 14:30

mgr Urszula Kozaczuk
617-33-62
kozaczuk@agh.edu.pl

Stopka