Skip to content ↓

Ubieganie się o dofinansowanie

Jak uzyskać dofinansowanie dla realizowanego projektu?

1. Przygotuj preliminarz obejmujący wszystkie koszty i dochody planowanego przedsięwzięcia. 
wzór preliminarza

Uwaga! 
Preliminarz należy dostarczyć 14 dni przed wydarzeniem!

2. Uzyskaj potwierdzenie ewentualnego dofinansowania od Pełnomocnika Kół Naukowych, Dziekana Wydziału oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Uwaga! 
Każdy preliminarz musi być podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Preliminarz powinien zawierać informację z jakich środków to dofinansowanie będzie pokryte (dotyczy Wydziału), adnotację o ujęciu kosztu w planie rzeczowo-finansowym jednostki dofinansowującej oraz nr kosztów.

3. Przygotuj opis wydarzenia
wzór opisu wydarzenia

4. Przygotuj listę uczestników (studentów), biorących udział w realizacji projektu. 
wzór listy listy uczestników

5. Powyższe dokumenty przynieś do Działu Spraw Studenckich – Pawilon C1, pok. 111 i czekaj na decyzję w sprawie otrzymania dofinansowania.

6. DSS przekazuje Preliminarz wraz z załączonymi dokumentami do akceptacji Prorektora ds. Studenckich oraz Kwestora AGH.

7. Odbierz podpisane dokumenty z DSS.

8. Realizuj projekt.

9. W przypadku zakupów zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych obowiązują odrębne procedury!

10. Rozlicz się z przyznanego dofinansowania - przynieś do DSS wszystkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, bilety, itp.).

Uwaga! 
Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki muszą być opisane na odwrocie zgodnie z opisem. 
wzór opisu faktury


Nabywcą na fakturze jest:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
NIP 6750001923
REGON AGH: 000001577

 

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za udział w konferencji należy do preliminarza dołączyć informację o:

 • konieczności dokonania przedpłaty,
 • nazwę odbiorcy opłaty,
 • numer konta, na które należy dokonać opłaty,
 • termin, do jakiego należy dokonać opłaty,
 • datę i miejsce konferencji,
 • wypełnione przez uczestnika oświadczenie do celów podatkowych.

W przypadku płatności gotówkowych proszę podać numer konta imię, nazwisko studenta, któremu należy dokonać zwrotu należności.

 

Załączniki:

 1. Formularz preliminarza
 2. Formularz opisu wydarzenia
 3. Lista uczestników projektu
 4. Wzór opisu faktury
 5. Oświadczenie do celów podatkowych

ABC przygotowania dokumentów - mała "ściąga" do pobrania

Kontakt

budynek C-1
pokój 111


dss@agh.edu.pl

poniedziałek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

mgr inż. Małgorzata Kustra
617-32-66
mkustra@agh.edu.pl

mgr Ewelina Wywrot
617-32-66
ewywrot@agh.edu.pl

Stopka